Ảo thuật thả mặt dây tự lồng vào dây vòng

Ảo thuật thả mặt dây tự lồng vào dây vòng

35.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật thả mặt dây tự lồng vào dây vòng mà không bị rơi, vừa làm đồ trang sức, vừa là đạo cụ biểu diễn ảo thuật.

Ảo thuật thả mặt dây tự lồng vào dây vòng mà không bị rơi, vừa làm đồ trang sức, vừa là đạo cụ biểu diễn ảo thuật.