Ảo thuật nhét quả bóng vào hộp kín

Ảo thuật nhét quả bóng vào hộp kín

30.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật gia đưa ra hộp kín có bọc chun bảo vệ bên ngoài rồi biến quả bóng xuyên vào hộp dễ dàng. Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=42cEFMXwKvE

Ảo thuật gia đưa ra hộp kín có bọc chun bảo vệ bên ngoài rồi biến quả bóng xuyên vào hộp dễ dàng.

Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=42cEFMXwKvE