Ảo thuật ngón tay phát sáng điêu luyện

Ảo thuật ngón tay phát sáng điêu luyện

60.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật ngón tay phát sáng điêu luyện, di chuyển ánh sáng theo ý muốn. Ảo thuật gia biểu diễn di chuyển đèn sáng từ tay này sang tay kia, làm biến mất, nuốt ánh sáng...

Ảo thuật ngón tay phát sáng điêu luyện, di chuyển ánh sáng theo ý muốn.

Ảo thuật gia biểu diễn di chuyển đèn sáng từ tay này sang tay kia, làm biến mất, nuốt ánh sáng...