Ảo thuật máy in chuyển tiền

Ảo thuật máy in chuyển tiền

45.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật máy in chuyển tiền, có thể biến giấy trắng thành tiền hay tiền thành mệnh giá khác. Biểu diễn: Ảo thuật gia có thể lấy 1 tờ giấy trắng hay mượn khán giả 1 tờ tiền, cho vào máy và biến tờ giấy / tờ tiền thành tiền mệnh giá khác và có thể biến trả lại thành tờ giấy hay tờ tiền đã mượn khách.

Ảo thuật máy in chuyển tiền, có thể biến giấy trắng thành tiền hay tiền thành mệnh giá khác.

Biểu diễn: Ảo thuật gia có thể lấy 1 tờ giấy trắng hay mượn khán giả 1 tờ tiền, cho vào máy và biến tờ giấy / tờ tiền thành tiền mệnh giá khác và có thể biến trả lại thành tờ giấy hay tờ tiền đã mượn khách.