Ảo thuật máy cắt tay

Ảo thuật máy cắt tay

60.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật máy cắt tay: Máy có 2 lỗ để ngón tay và lỗ để vật thử như điếu thuốc. Hạ cắt dao, điếu thuốc đứt đôi nhưng ngón tay ảo thuật gia vẫn lành lặn.

Ảo thuật máy cắt tay: Máy có 2 lỗ để ngón tay và lỗ để vật thử như điếu thuốc.

Hạ cắt dao, điếu thuốc đứt đôi nhưng ngón tay ảo thuật gia vẫn lành lặn.