Ảo thuật làm di chuyển ngọn nến tài tình

Ảo thuật làm di chuyển ngọn nến tài tình

35.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật làm di chuyển ngọn nến tài tình. Thắp ngọn nến, ảo thuật gia dùng 1 tờ tiền hoặc giấy báo làm chuyển ngọn nến sáng chạy theo tờ tiền (cây nến sẽ tắt) rồi lại chuyển ngọn sáng lại cây nến trước sự ngỡ ngàng của người xem.

Ảo thuật làm di chuyển ngọn nến tài tình.

Thắp ngọn nến, ảo thuật gia dùng 1 tờ tiền hoặc giấy báo làm chuyển ngọn nến sáng chạy theo tờ tiền (cây nến sẽ tắt) rồi lại chuyển ngọn sáng lại cây nến trước sự ngỡ ngàng của người xem.