Ảo thuật hộp hoán đổi quân bài

Ảo thuật hộp hoán đổi quân bài

45.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật hộp hoán đổi quân bài. Cho khán giả chọn 1 quân bài, bỏ vào hộp, ảo thuật gia đóng hộp lại, hô biến mở hộp ra quân bài khác.

Ảo thuật hộp hoán đổi quân bài.

Cho khán giả chọn 1 quân bài, bỏ vào hộp, ảo thuật gia đóng hộp lại, hô biến mở hộp ra quân bài khác.