Ảo thuật đoán xúc xắc qua 2 lớp hộp

Ảo thuật đoán xúc xắc qua 2 lớp hộp

30.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật đoán xúc xắc qua 2 lớp hộp. Người chơi sẽ đặt quân xúc xắc vào hộp nhỏ, hộp to, ảo thuật gia sẽ đoán chính xác điểm xúc xắc mà người chơi chọn. Kích thước: 3x5cm. Mua sản phẩm để được hướng dẫn trở thành ảo thật gia :)

Ảo thuật đoán xúc xắc qua 2 lớp hộp.

Người chơi sẽ đặt quân xúc xắc vào hộp nhỏ, hộp to, ảo thuật gia sẽ đoán chính xác điểm xúc xắc mà người chơi chọn.

Kích thước: 3x5cm.

Mua sản phẩm để được hướng dẫn trở thành ảo thật gia :)