Ảo thuật đoán mặt cảm xúc xuyên hộp

Ảo thuật đoán mặt cảm xúc xuyên hộp

30.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật đoán mặt cảm xúc xuyên hộp. Cho khán giả chọn mặt cảm xúc đặt vào hộp, ảo thuật gia cầm hộp đoán chính xác mặt cảm xúc khán giả đã chọn mà không cần nhìn. Ảo thuật gia có thể quay lưng lại với khán giả, chỉ cần cầm tay chạm hộp vẫn đoán được chính xác. Có 3 mặt cảm xúc: vui, buồn, giận dữ. Kích thước: 3x6cm. Mua sản phẩm để được hướng dẫn trở thành ảo thuật gia dễ dàng!

Ảo thuật đoán mặt cảm xúc xuyên hộp.

Cho khán giả chọn mặt cảm xúc đặt vào hộp, ảo thuật gia cầm hộp đoán chính xác mặt cảm xúc khán giả đã chọn mà không cần nhìn. Ảo thuật gia có thể quay lưng lại với khán giả, chỉ cần cầm tay chạm hộp vẫn đoán được chính xác.

Có 3 mặt cảm xúc: vui, buồn, giận dữ.

Kích thước: 3x6cm.

Mua sản phẩm để được hướng dẫn trở thành ảo thuật gia dễ dàng!