Ảo thuật điều khiển quả bóng lăn trên dây

Ảo thuật điều khiển quả bóng lăn trên dây

35.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật điều khiển quả bóng lăn trên dây theo ý muốn của ảo thuật gia. Thông thường khi căng thẳng dây, quả bóng sẽ rơi từ trên xuống ngay lập tức. Ảo thuật gia có thể phù phép cho quả bóng dừng lại bất kỳ lúc nào hay rơi tiếp. Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=y7XDrKC1WeA

Ảo thuật điều khiển quả bóng lăn trên dây theo ý muốn của ảo thuật gia.

Thông thường khi căng thẳng dây, quả bóng sẽ rơi từ trên xuống ngay lập tức. Ảo thuật gia có thể phù phép cho quả bóng dừng lại bất kỳ lúc nào hay rơi tiếp.

Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=y7XDrKC1WeA