Ảo thuật đập bẹp xúc xắc

Ảo thuật đập bẹp xúc xắc

35.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật đập bẹp xúc xắc. Cầm xúc xắc trên tay, lấy tay kia đập, xúc xắc chuyển thành mỏng dẹt.

Ảo thuật đập bẹp xúc xắc.

Cầm xúc xắc trên tay, lấy tay kia đập, xúc xắc chuyển thành mỏng dẹt.