Ảo thuật con quay đoán số quân bài hoặc số xúc xắc

Ảo thuật con quay đoán số quân bài hoặc số xúc xắc

45.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật con quay đoán số quân bài hoặc số xúc xắc. Khán giả chọn 1 quân bài rồi úp xuống hoặc đổ xúc xắc, ảo thuật gia sẽ quay con quay, con quay sẽ nghiêng về số bài/ số xúc xắc khán giả đã chọn. Bộ gồm 1 con quay, 1 xúc xắc và 6 thẻ bài.

Ảo thuật con quay đoán số quân bài hoặc số xúc xắc.

Khán giả chọn 1 quân bài rồi úp xuống hoặc đổ xúc xắc, ảo thuật gia sẽ quay con quay, con quay sẽ nghiêng về số bài/ số xúc xắc khán giả đã chọn.

Bộ gồm 1 con quay, 1 xúc xắc và 6 thẻ bài.