Ảo thuật chuyển khối rubic lộn xộn về ban đầu trong nháy mắt

Ảo thuật chuyển khối rubic lộn xộn về ban đầu trong nháy mắt

55.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật chuyển khối rubic lộn xộn về ban đầu trong nháy mắt. Ảo thuật gia đưa ra khối rubic nguyên vẹn, rồi xoay cho khán giả thấy khối rubic lẫn lộn màu. Tiếp tục ảo thuật gia xoay tay, tung rubic lên không và đỡ rồi khối rubic biến thành nguyên màu như ban đầu chưa bị xoay. Hoặc cách biểu diễn khác: đưa khán giả xem khối rubic lộn xộn màu, đặt lên 1 tay, tay kia lướt qua phù phép khối rubic trở thành khối nguyên màu. Kích thước: 6x6cm. ...

Ảo thuật chuyển khối rubic lộn xộn về ban đầu trong nháy mắt.

Ảo thuật gia đưa ra khối rubic nguyên vẹn, rồi xoay cho khán giả thấy khối rubic lẫn lộn màu. Tiếp tục ảo thuật gia xoay tay, tung rubic lên không và đỡ rồi khối rubic biến thành nguyên màu như ban đầu chưa bị xoay.

Hoặc cách biểu diễn khác: đưa khán giả xem khối rubic lộn xộn màu, đặt lên 1 tay, tay kia lướt qua phù phép khối rubic trở thành khối nguyên màu.

Kích thước: 6x6cm.