Ảo thuật chìa khóa xuyên hộp đồng xu

Ảo thuật chìa khóa xuyên hộp đồng xu

15.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật chìa khóa xuyên hộp đồng xu. Đặt đồng xu vào khay rồi lắp lại vào hộp, chiếc chìa khóa sẽ đi xuyên hộp, qua đồng xu tài tình.

Ảo thuật chìa khóa xuyên hộp đồng xu. Đặt đồng xu vào khay rồi lắp lại vào hộp, chiếc chìa khóa sẽ đi xuyên hộp, qua đồng xu tài tình.