Ảo thuật bút xuyên giấy xuyên tiền

Ảo thuật bút xuyên giấy xuyên tiền

45.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật bút xuyên giấy xuyên tiền Ảo thuật gia mượn tờ tiền của khán giả rồi lấy bút viết lên và dùng bút đâm xuyên tờ tiền, khi ảo thuật gia lấy bút lại, tờ giấy hay tờ tiền vẫn nguyên vẹn.

Ảo thuật bút xuyên giấy xuyên tiền

Ảo thuật gia mượn tờ tiền của khán giả rồi lấy bút viết lên và dùng bút đâm xuyên tờ tiền, khi ảo thuật gia lấy bút lại, tờ giấy hay tờ tiền vẫn nguyên vẹn.