Ảo thuật bột làm đông nước

Ảo thuật bột làm đông nước

60.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật bột làm đông nước ứng dụng làm ảo thuật biến mất nước khỏi cốc. Biểu diễn: Ảo thuật gia lấy 3 chiếc cốc, đổ nước vào 1 cốc rồi lấy cốc đấy đổ sang cốc 2, cốc 2 đổ sang cốc 3. Lý thuyết nước sẽ phải có ở cốc 3. Ảo thuật gia lấy cốc 3 dốc ngược lên đầu khán giả hoặc đầu mình nhưng nước đã biến mất trước sự ngỡ ngàng của khán giả.

Ảo thuật bột làm đông nước ứng dụng làm ảo thuật biến mất nước khỏi cốc.

Biểu diễn: Ảo thuật gia lấy 3 chiếc cốc, đổ nước vào 1 cốc rồi lấy cốc đấy đổ sang cốc 2, cốc 2 đổ sang cốc 3. Lý thuyết nước sẽ phải có ở cốc 3. Ảo thuật gia lấy cốc 3 dốc ngược lên đầu khán giả hoặc đầu mình nhưng nước đã biến mất trước sự ngỡ ngàng của khán giả.