Ảo thuật bộ bài hoạt hình đoán quân bài đã chọn

Ảo thuật bộ bài hoạt hình đoán quân bài đã chọn

45.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật bộ bài hoạt hình đoán quân bài đã chọn. Biểu diễn: Cho khán giả chọn 1 quân bài và để lại vào bộ bài, ảo thuật gia úp ngược bộ bài, điều khiển bộ bài chạy hình hoạt hình là 1 ảo thuật gia nhỏ trên bộ bài cầm mũ lấy ra quân bài giống quân khán giả đã chọn. Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=PbDdIBYpEjM

Ảo thuật bộ bài hoạt hình đoán quân bài đã chọn. 

Biểu diễn: Cho khán giả chọn 1 quân bài và để lại vào bộ bài, ảo thuật gia úp ngược bộ bài, điều khiển bộ bài chạy hình hoạt hình là 1 ảo thuật gia nhỏ trên bộ bài cầm mũ lấy ra quân bài giống quân khán giả đã chọn.

Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=PbDdIBYpEjM