Ảo thuật biến hộp bài to thành nhỏ

Ảo thuật biến hộp bài to thành nhỏ

25.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật biến hộp bài to thành nhỏ. Ảo thuật gia cho khán giả xem hộp bài to rồi hô biến thành hộp nhỏ trong lòng bàn tay.

Ảo thuật biến hộp bài to thành nhỏ.

Ảo thuật gia cho khán giả xem hộp bài to rồi hô biến thành hộp nhỏ trong lòng bàn tay.